Kaokoland (mixed) - 4×4 tour

 4156917
Kaokoland (mixed): GTKV-422

Travel period: 24.04.2022 – 08.05.2022

Price per motorcyclist:
EUR 5.490,00
Price 4×4 driver:
EUR 5.490,00

fully booked